U tijeku je prikupljanje pisane građe o Ruševu i okolici te izrada web stranice na kojoj bi se potom ta prikupljena građa objavila kako bi bila dostupna svima onima koji žive na prostoru općine Čaglin i svima onima koji potječu s područja općine.

Određene aktivnosti u tom smjeru su već pokrenute, trenutno je prikupljena pisana građa iz 18 različitih dijela i ista je skenirana te pohranjena na računalu. Međutim, u tom obliku nije javno dostupna i dijeljenje je moguće samo ako netko zatraži određeno djelo koje je obrađeno. Izrada web stranice riješila bi taj problem budući da bi sav materijal bio dostupan svima, a to je izrazito važno budući da je većina tih dijela tiskana u malom broju primjeraka i uglavnom se nalaze u privatnim kolekcijama, nisu javno dostupna.

Tematika nije ograničena, dosada prikupljeni tekstovi pokrivaju arheološka nalazišta na području općine, pregled plemičkih obitelji u srednjem vijeku, pregled vegetacije na Dilj gori, statističke podatke o broju stanovnika i obrtima kroz povijest…

Uz davanje informacija o kraju u kojem žive svim trenutno naseljenima na području općine, zbirka bi mogla poslužiti kao vrijedan izvor svima onima koji se profesionalno bave poviješću i istražuju određeni dio naše prošlosti, budući da bi svu materiju imali na jednom mjestu, ne bi bilo potrebno obilaziti knjižnice i tražiti određene knjige u privatnim kolekcijama.