Započelo se s projektom pod nazivom “Ruševo nekad i danas”, koji se odvija u nekoliko faza.

Prva obuhvaća prikupljanje starih fotografija ovoga naselja o građevinama, ljudima  ili obavljanju nekog posla.

Nakon što se skupi dovoljan broj kvalitetnih slika, krenulo bi se u drugu fazu projekta, o ona uključuje moderne fotografije s motivima istovjetnima onima s fotografija prikupljenih u prvoj fazi.

Treća faza je kruna projekta, a uključuje izložbu starih i modernih fotografija izloženih jednih pored drugih, kako bi se stekao što bolji uvid kolika je razlika između Ruševa nekad i danas.